Oblicza pokory. Teksty zebrane

Pozostało tylko: 5

15,00 

Pozostało tylko: 5

Wydawnictwo jest formą krzewienia czci Matki Bożej Pokornej i wyrazem wdzięczności wobec Niej. Jej autorem jest były ksiądz proboszcz rudzkiej parafii ks. Rafał Wyleżoł. Zamiarem autora było, by w Rudach książeczka artykułowała, krzewiła i rozsławiała ów piękny tytuł Matki Bożej Pokornej.

Wymiary12 × 16 cm